Oferta de servicii in domeniul implementarii unui sistem de management al calitatii consta in:

a)Consultanta ISO necesara in vederea obtinerii certificarii ISO (fie ca este vorba despre consultanta ISO 9001 - calitate, ISO 14001 - mediu, ISO 22000 - alimentar, referire la HACCP, ISO 27001 - securitatea informatiei, OHSAS 18001 - securitatea informatiei, consultanta ISO 17025 - acreditare laboratoare (acreditare ISO, sau oricare alt sistem necesar a fi implementat).
Preturi de la 500 euro*;
b) Indrumare catre organismul de certificare potrivit - Gratuit;
c) Asistenta la auditul de certificare - Gratuit;
d) Asistenta postcertificare;
Preturi de la 50 euro**.

Pentru oferta de pret completati formularul de contactOferta de servicii in domeniul protectiei muncii consta in:

a) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a a instructiunilor proprii de aplicarea normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art.5, alin.(6) si art.18, alin(1), lit.e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
b) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol si informarea conducatorului unitatii in conformitate cu art.12, alin.(1)-(3) din Legea nr.90/1996, republicata;
c) efectuarea controlului locurilor de munca cu intocmirea proceselor verbale de control care evidentiaza deficientele, stabilesc masurile ce trebuie luate, termenele de remediere si persoanele responsabile;
d) instruirea conducatorilor locurilor de munca in vederea efectuarii de catre acestia a instructajului la locul de munca si periodic, precum si verificarea modului in care a fost efectuat acest instructaj.
e) infiintarea Comitetului de Securitate si sanatate in munca (conform Normelor Generale de Protectia Muncii si a Ordinului MMPS nr.187/1998)
f) elaborarea listelor pentru dotarea personalului cu echipament de protectie si de lucru (conform Legii 90/1996 republicata si a Normativului Cadru eleborat de MMPS)
g) efectuarea instructajului de protectia muncii precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal, stabilite de conducerea unitatii contractante, in conformitate cu art.18, alin.(1), lit.f), din Legea nr.90/1996, republicata si cu art.56 din Normele generale de protectia muncii;
h) completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale - tip, in vederea efectuarii controlului medical la angajare si periodic al salariatilor in baza fisei postului si a fiselor tehnologice de lucrare;
i) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
j) autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare (conform Normelor Generale de Protectia Muncii)
k) cercetarea accidentelor de munca;
l) reprezentarea societatii in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti pentru problemele de securitate si sanatate in munca;
m) intocmirea si depunerea la inspectoratul territorial de munca a declaratiilor anuale privind starea securitatii muncii in unitate.
n) procurarea contra cost a materialelor informative (legi, norme, standarde, afise avertizoare) si a altor materiale didactice in domeniu.

Pentru mai multe detalii completati formularul de ajutor

Consultanta ISO

Societatea noastra acorda consultanta specializata Ón sisteme integrate de management care Óndeplinesc recomandarile si specificatiile continute Ón standardele internationale ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, HACCP/22000.
detalii
Consultanta protectia muncii

Firma noastra este partenerul de care aveti nevoie pentru a va organiza Óntreaga activitate Ón concordanta cu legislatia nationala si comunitara privind promovarea Ómbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.
detalii

Ing. Antohe-Marica Loredana


Onesti - Bacau
Tel/Fax: 0234 311449
Mobil    : 0744 501623
Email    : office@acreditare-iso.ro