Oferta de servicii in domeniul protectiei muncii consta in:

a) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a a instructiunilor proprii de aplicarea normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art.5, alin.(6) si art.18, alin(1), lit.e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
b) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol si informarea conducatorului unitatii in conformitate cu art.12, alin.(1)-(3) din Legea nr.90/1996, republicata;
c) efectuarea controlului locurilor de munca cu intocmirea proceselor verbale de control care evidentiaza deficientele, stabilesc masurile ce trebuie luate, termenele de remediere si persoanele responsabile;
d) instruirea conducatorilor locurilor de munca in vederea efectuarii de catre acestia a instructajului la locul de munca si periodic, precum si verificarea modului in care a fost efectuat acest instructaj.
e) infiintarea Comitetului de Securitate si sanatate in munca (conform Normelor Generale de Protectia Muncii si a Ordinului MMPS nr.187/1998)
f) elaborarea listelor pentru dotarea personalului cu echipament de protectie si de lucru (conform Legii 90/1996 republicata si a Normativului Cadru eleborat de MMPS)
g) efectuarea instructajului de protectia muncii precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal, stabilite de conducerea unitatii contractante, in conformitate cu art.18, alin.(1), lit.f), din Legea nr.90/1996, republicata si cu art.56 din Normele generale de protectia muncii;
h) completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale - tip, in vederea efectuarii controlului medical la angajare si periodic al salariatilor in baza fisei postului si a fiselor tehnologice de lucrare;
i) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
j) autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare (conform Normelor Generale de Protectia Muncii)
k) cercetarea accidentelor de munca;
l) reprezentarea societatii in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti pentru problemele de securitate si sanatate in munca;
m) intocmirea si depunerea la inspectoratul territorial de munca a declaratiilor anuale privind starea securitatii muncii in unitate.
n) procurarea contra cost a materialelor informative (legi, norme, standarde, afise avertizoare) si a altor materiale didactice in domeniu.

Pentru mai multe detalii completati formularul de ajutor
Societatea noastra acorda consultanta specializata Ón sisteme integrate de management care Óndeplinesc recomandarile si specificatiile continute Ón standardele internationale ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, HACCP/22000.
Va oferim solutii si asistenta la implementarea unui sistem de management al calitatii si obtinerea certificatului ISO, in conformitate cu normele internationale din domeniu.
detalii

Ing. Antohe-Marica Loredana


Onesti - Bacau
Tel/Fax: 0234 311449
Mobil    : 0744 501623
Email    : office@acreditare-iso.ro